32242525_086

دستگاه رادیولوژی (DETECTOR USA)

دستگاه رادیولوژی<br>(DETECTOR USA)

دستگاه رادیولوژی موجود در کلینیک دکتر کیمیا محمدی مدل VAREX محصول آمریکا تولید 2019 باقابلیت دیجیتال می باشد. انجام کلیه عکس های رنگی ( تصویر برداری رنگی ) مرتبط با زنان از جمله : هیستروسالپنگوگرافی HSG ( تصویر برداری رحم و برسی لوله های رحمی ) انجام کلیه تصویربرداری های رنگی از جمله IVP (عکس رنگی کلیه) ، VCUG ( عکس رنگی مثانه با ارائه سونداژ رایگان در مرکز)، رتروگرید (RUG)، باریوم میل ( عکس معده ) باریوم سولوا ( عکس مری ) و ترانزیت روده باریک و باریم انما اطفال و بزرگسال انجام کلیه گرافی های مربوط به ستون فقرات و استند استیچ، کیفوز ( قوز کمر ) و اسکولیوزیس ( انحنای جانبی ستون فقرات ) و گرافی های Aligment view ( انحراف پاها از فمور تا مچ پا ) روی یک کلیشه جهت مقایسه. انجام کلیه گرافی های ایستاده و خوابیده

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی متخصص سونوگرافی ، ماموگرافی انجام سونوگرافی های تخصصی پستان انجام نمونه برداری سوزنی