32242525_086

دستگاه ماموگرافی (HOLOGIC USA)

دستگاه ماموگرافی<br>(HOLOGIC USA)

دستگاه ماموگرافی ( تصویر برداری پستان ) موجود در کلینیک دکتر کیمیا محمدی مدل HOLOGIC محصول آمریکا و تولید 2020 باقابلیت دیجیتیال میباشد. این دستگاه قابلیت انجام ماموگرافی برای کوچک ترین و بزرگ ترین سایز را دارا میباشد. دارای قابلیت بزرگنمایی Focal به صورت 100 درصد ( FCMV ) بدون تغییر در کیفیت تصویر ماموگرافی میباشد. دارای قابلیت انجام داکتوگرافی ( عکس زنگی پستان ) با بهترین کیفیت میباشد.

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی متخصص سونوگرافی ، ماموگرافی انجام سونوگرافی های تخصصی پستان انجام نمونه برداری سوزنی