32242525_086

شرایط حضور بیمار

  1. جهت انجام سونوگرافی کبد و کیسه صفرا  و الاستواسکن کبد(فیبرو اسکن کبد) بیمار می بایست ۸ ساعت قبل از انجام سونوگرافی ناشتا باشد.(خوردن مایعات مانند آب و چای مانعی ندارد.)
  2. جهت اطلاع از نمونه برداری پستان و تیروئید با کلینیک تماس بگیرید.
  3. جهت اخذ نوبت عکس رنگی رحم(هیستروسالپنگوگرافی )و سونوهیستروگرافی(سونوگرافی با آب) بیمار می بایست روز اول قاعدگی با کلینیک تماس بگیرد.
  4. جهت انجام سونوگرافی پستان با کلینیک تماس بگیرید.
  5. بیمار می بایست مدارک قبلی از جمله سونوگرافی،ماموگرافی،ام ار ای،کلیشه را به همراه داشته باشد.
  6. جهت بازخوانی و مشاوره ام ار ای و سی تی اسکن با کلینیک تماس بگیرید.
  7. خواهشمندیم بیماران برای سونوگرافی پستان و واژینال ملحفه شخصی به همراه داشته باشند.
  8. جهت اخذ نوبت سونوگرافی غربالگری NT و آنومالی و سونوگرافی پستان با کلینیک تماس بگیرید.

9-مشاوره و معاینات قبل از نمونه برداری توسط خانم دکتر انجام می شود 

******** سوال یا نکته موردنیاز بود با شماره های 08632242525 یا 08632246030 تماس حاصل فرمائید.**************

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی متخصص سونوگرافی ، ماموگرافی انجام سونوگرافی های تخصصی پستان انجام نمونه برداری سوزنی