32242525_086

دستگاه سونوگرافی (SUPERSONIC FRANCE)

دستگاه سونوگرافی<br>(SUPERSONIC FRANCE)

دستگاه سونوگرافی موجود در کلینیک دکتر کیمیا محمدی SUPER SONIC محصول فرانسه تولید 2019 می باشد. انجام کلیه سونوگرافی های مربوط به بارداری (جفت، جنین، بیوفیزیکال) غربالگری های سه ماه اول ( NT,NB و آنومالی اسکن سه ماهه اول ) و سه ماهه دوم ( آنومالی اسکن ). انجام کلیه سونوگرافی های زنان از جمله ترانس واژینال، سونوگرافی پستان همراه با الاستوگرافی و سونوهیستروگرافی ( سونوگرافی همراه با تزریق مایع ) . انجام کلیه سونوگرافی های کالرداپلر ( رنگی ) مربوط به عروق و کالر داپلر های مربوط به بارداری ( اکرتا و LUGR ) . انجام بیوپسی ( نمونه برداری ) تحت گاید سونوگرافی، آسپیراسیون سوزنی ( FNA ) ، در ناژ آبسه تحت هدایت سونوگرافی، کانترگذاری مایع پلور ( ریه ) و آسیب شکمی، فیبرواسکن کبد و توده های کبدی، وایر گذاری و مارکر گذاری توده های پستان. انجام مشاوره و گزارش نویسی فوق تخصصی MRI پستان و MRI لگن جهت بررسی از نظر چسبندگی لگن، آنومالی های مادرزادی، رحم و توده های لنگی و سایر MRI جنرال ( زانو، شانه، شکم، مغز، و … ) و سی تی اسکن

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی متخصص سونوگرافی ، ماموگرافی انجام سونوگرافی های تخصصی پستان انجام نمونه برداری سوزنی