32242525_086

alignment view

یکی از کاربردی ترین رادیو گرافی ها الایمنت ویو (انحراف پاها از فمور تا مچ) تشخیص انحراف پاها است. در این صورت نوع شکل پاها ،از مفصل لگن ، زانو ، و مچ پاها در یک قالب تصویری گرفته و مشاهده می‌شود.این اختلال فقط در دوران کودکی نیست، بلکه ممکن است در افراد بزرگسال نیز اتفاق بیافتد.

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی

دکتر کیمیا محمدی متخصص سونوگرافی ، ماموگرافی انجام سونوگرافی های تخصصی پستان انجام نمونه برداری سوزنی