32242525_086

حتما قبل از مراجعه، شرایط حضور بیمار در کلینیک را مطالعه بفرمایین

شرایط حضور بیمار

نوبت دهی

تجهیزات کلینیک

کلینیک دکتر کیمیا محمدی دارای پیشرفته ترین و بروز ترین تجهیزات موجود در استان مرکزی

دستگاه سونوگرافی
(SAMSUNG KOREA)

بیشتر بدانید

دستگاه ماموگرافی
(HOLOGIC USA)

بیشتر بدانید

دستگاه سونوگرافی
(SUPERSONIC FRANCE)

بیشتر بدانید

دستگاه رادیولوژی
(DETECTOR USA)

بیشتر بدانید